Construction & Interior

PRIVATE RESIDENCE @ SATHORN

เป็นงานตกแต่งคอนโดมิเนียมส่วนตัว ทางบริษัทฯ ทำในส่วนของงานระบบและงานตกแต่งภายใน ทางด้านงานออกแบบ ผู้ออกแบบต้องการให้คงความ Modern Luxuary ในโทนขาวและดำ เน้นความหรูหราของเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ให้มีความลงตัวและทันสมัย

  • สถานที่: ถนนสาทร ซอย 1, กรุงเทพฯ
  • ปีที่ก่อสร้าง: 2559
  • พื้นที่: 700 ตร.ม.
  • สถานะโครงการ: ดำเนินการเสร็จแล้ว
  • ประเภทงาน: Penthouse

Construction & Interior

ฟังก์ชั่นการใช้งานภายในห้องมี 2 ชั้น ชั้นบนแบ่งเป็น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ส่วนชั้นล่างแบ่งเป็น ห้องรับแขก, ครัว, ส่วนรับประทานอาหารและส่วนของแม่บ้าน